Siep Koelmans

Vandaag de eerste twee strofes van Psalm 119. De psalmist laat zo mooi en duidelijk zien hoe God het allemaal voor ons heeft bedacht om gelukkig te kunnen leven met …

Denis van der Bijl

Bij deze dienst zitten de kinderen van de bovenbouw en onderbouw bij de dienst. Hier wordt rekening mee gehouden in het programma.