Martin Dol – Bron van Hoop

In deze boodschap staat Johannes 7:37-8:12 centraal. We weten allemaal dat Jezus het levende water is en het licht voor deze wereld. De belangrijkste vraag is echter hoe je dat water kunt ontvangen en op welke manier het licht van Jezus kan schijnen in jouw leven. Het gedeelte geeft om een verrassende manier antwoord op …

Speelt God nog een rol? – Denis van der Bijl

De één zegt: eindtijd! De ander: nog lange niet! We gaan zien wat Jezus zélf zegt over die tijd, en hoe Hij wil dat we er mee omgaan. Want God heeft een plan en wij zijn nog niet uitgerangeerd. Waarschijnlijk een stevige, confronterende uitdaging, zowel voor ons individueel maar ook als kerk!

Touch of the king

Samen willen we God aanbidden door liederen heen en in een geest van aanbidding met en voor elkaar bidden. De gaven van Gods Geest gaan we gebruiken, waarbij we in het bijzonder aandacht willen voor genezing naar geest, ziel en lichaam. God is goed, machtig, liefdevol en trouw. Daarom mogen we grote dingen verwachten van …

Siep Koelmans – Psalm 119

Deze zondag starten we het nieuwe jaar met een nieuw thema:Psalm 119. Hoe ziet Jezus terug op de psalmen en wat zegt dat vandaag nog voor ons? We starten een reis voor de komende maanden.