Hoe staan we er financieel voor?

In het bericht hieronder lees je hoe we er op dit moment financieel voor staan in de Opstandingskerk.

Dit bericht is geplaatst op 20-11-2023
Hoe staan we er financieel voor?

Het laatste bericht naar de gemeente over de financiën dateert alweer van eind juli 2023. Intussen zijn we alweer drie maanden verder. In de afgelopen drie maanden zijn er geen grote wijzigingen geweest omtrent in- en uitkomsten. 

In september hebben we een negatief resultaat gedraaid van €1314,80. De maanden augustus en oktober daarentegen hebben we een positief saldo gedraaid. Als je naar het gehele jaar kijkt hebben we op dit moment een positief saldo van €26.333,64. 

De laatste twee maanden van het jaar zullen we extra kosten maken. Dit heeft te maken met de verzekering die we traditioneel één keer per jaar betalen. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in een nieuwe geluidstafel en worden de beamers in de kinderdienstzalen vervangen.

Opvallend is dat we 2,5% achterblijven van structurele giften ten opzichte van de begroting. Wellicht goed om voor jezelf opnieuw na te denken of de huidige structurele gift nog de juiste is. 

Al met al zijn er geen gekke wijzigen t.o.v. van het eerste half jaar en staan we er goed voor. 

Met vriendelijke groet,
Gerard Postma