Leiderschapsteam

"Mijn naam is Denis van der Bijl en ik ben sinds 2015 voorganger in de Opstandingskerk. Ik ben getrouwd met Reinetta en gezegend met drie (inmiddels studerende) zoons: Robin, Stephan en Jasper. Mijn taak in de kerk is leiding geven aan het geheel. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor muziek & techniek (diensten), onderwijs en gebed.

Mijn droom?  Dat we een gemeente zijn waar God zichtbaar en hoorbaar is en waar we groeien in geloof, in aanbidding en in relaties met God en met elkaar."

 


"Mijn naam is Gerard Postma en woon in Leeuwarden. Vanaf 2020 ben ik in het leiderschapsteam van de Opstandingskerk gekomen. Ik ben met Eline getrouwd en wij hebben twee jongens genaamd Ezra en Jozua. In het dagelijkse leven werk ik als manager bij een IT dienstverlener. Vanuit het leiderschapsteam houd ik mij bezig met de werkgroep communicatie en speel ik piano tijdens de diensten op zondag.
 
Mijn droom is dat de Opstandingskerk een plek is om dichter bij God te komen door lofprijs & aanbidding."

 


"Mijn naam is Gerard Wijngaarden. Ik ben getrouwd met Mirjam en samen hebben we 2 dochters. Drie dagen in de week werk ik voor een bedrijf dat websites maakt. Ik houd me daar bezig met het alles op het gebied van informatiebeveiliging. De andere 2 dagen werk ik als ZZP-er en doe ik o.a. onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en coach ik mensen. Naast oudste heb ik sinds 2003 het voorrecht om als prediker diverse gemeenten in Nederland te mogen ondersteunen. Mocht je me eens niet zien op een zondagochtend dan ben ik onderweg om de boodschap van Jezus Christus in andere gemeenten te brengen.
 
Mijn droom voor de Opstandingskerk is dat dit huis van God een thuis mag zijn voor iedereen. Dat iedereen die bij ons komt mag weten een geliefd kind te zijn van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus en dat de Opstandingskerk een werkplaats zal zijn van de Heilige Geest."

 


"Mijn naam is Dirk Grit en woon in het mooie Jannum. Na 15 jaar jeugdleiding samen met mijn vrouw Sonja ben ik in 2015 bij het leiderschapsteam gekomen. Sonja en ik hebben drie kinderen: Daniël, Esther en Semina. In mijn dagelijks leven werk ik voor een Duits Servicebedrijf dat zich bezig houdt met het herstellen van meubelen. Ik ben verantwoordelijk voor jeugd en kinderwerk.  

Mijn droom is dat de opstandingskerk een plek is waar kinderen en jeugd zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen in hun relatie met Jezus."

 


"Ik ben Eddy Douma, getrouwd met Ida. Wij hebben 4 zonen van God gekregen, allen getrouwd en in november ons 4e kleinkind mogen verwelkomen. Binnen de Opstandingskerk heb ik de clusters welzijn en kringen onder mijn beheer.  In het dagelijkse leven werk ik op het Expertisecentrum van PostNL. 

Mijn droom? Leef het evangelie elke dag. In woord en in daad!  Zodat Jezus zichtbaar wordt door jou heen en er nog vele mensen tot Hem mogen komen voordat Hij terugkomt."

 


"Mijn naam is Ieme Pieksma, getrouwd met Else Rietveld en we wonen in Leeuwarden. Ik heb jaren in de boekhouding gewerkt bij verschillende bedrijven en overheidsinstanties. De laatste 15 jaar voor mijn pensionering was ik leraar Economie in het MBO-onderwijs.

Mijn droom voor de Opstandingskerk is dat de veranderende kracht van God, meer dan ooit tevoren, zichtbaar wordt in de levens van mensen die Hem ontmoeten."

 


"Ik ben Samuel Hoekstra en samen met mijn vrouw Tirsa hebben wij drie kinderen en wonen in Leeuwarden. Sinds 2023 ben ik in het leiderschapsteam van de Opstandingskerk gekomen. In het dagelijks leven werk ik als projectleider/constructief ontwerper in de weg- en waterbouw. 

Ik droom ervan dat de Opstandingskerk je thuis is, een veilige haven, waar wij Hem ontmoeten en aanbidden. Samen Hem meer en meer leren kennen vanuit Zijn woord."

 


"Mijn naam is Siep Koelmans, ruim 40 jaar getrouwd geweest met Dineke en sinds 4 jaar weduwnaar. Vader van een gezin met 4 kinderen en pake van 15 kleinkinderen. In mijn vorige gemeente zijn we vele jaren actief geweest als oudsten. Binnen de Opstandingskerk ben ik al een aantal jaren clusterleider “Onderwijs” waar ik me met veel passie voor inzet. Daarnaast ben ik werkzaam in ons winkelbedrijf TDC aan de Voorstreek van waaruit ik ook actief ben in binnenstad ontwikkeling.

Mijn droom is dat de gemeente groeit in kennis en inzicht in de wil van Jezus om vandaar uit te leven zodat dit tot zegen is voor onszelf en voor anderen om ons heen."


Naast het leiderschap zijn er clusterleiders aangesteld voor verschillende deelgebieden. Het gaat om kinderwerk, jeugdwerk, onderwijs, huisvesting, kringen, pastoraat en zending