Onze droom

Missie
Een liefdevolle, gastvrije gemeenschap waar Christus centraal staat.

Droom
DICHTER BIJ GOD
Wij kennen God steeds beter door onze dagelijkse omgang met Hem, zoals door bidden en
Bijbel lezen. We groeien in de vrucht en de gaven van de Heilige Geest.
Wij willen een gemeente zijn waar mensen...
... God de Vader volledig vertrouwen.
... Jezus met heel hun hart liefhebben.
... zich laten leiden door de Heilige Geest.

DICHTER BIJ ELKAAR
Wij hebben oog voor elkaar en investeren in relaties. Dit doen wij in een betrokken en veilige
sfeer. Wij helpen elkaar te groeien in geloof.
Wij willen een gemeente zijn waar mensen...
... kunnen komen zoals ze zijn.
... hun kwaliteiten inzetten en ontwikkelen om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.
... geestelijke en praktische zorg ontvangen.

DICHTER BIJ DE WERELD
Wij hebben het lef om de liefde van Jezus te delen in onze persoonlijke omgeving.
Wij willen een gemeente zijn waar mensen...
... bewogen zijn met hen die God nog niet kennen.
... barmhartig zijn voor diegene die hulp nodig heeft.
... gastvrij zijn voor hen die ons bezoeken.