Kinderen

Kinderen

Tijdens de diensten zijn er kinderdiensten waar elk kind welkom is. Er staat elke zondag een team van enthousiaste kinderwerkers klaar die uw kind een fijne kinderdienst willen bieden.

De visie van het kinderwerk is: “Bouwen aan Gods gemeente door te investeren in een kind”.

Wij willen samen met de ouders en de gemeente bereiken dat de kinderen volgelingen van Jezus worden. Dat willen we vorm geven door wekelijks in de kinderdiensten de kinderen de Bijbelse normen en waarden voor te leven en ze te vertellen over de liefde van Jezus voor een ieder als persoon.

Uiteraard bieden we voor elke groep op eigen niveau een leuk programma aan. Wij streven ernaar een sprankelend programma te bieden en een sfeer te creëren van veiligheid waar de kinderen zich gewenst mogen voelen. We beginnen als gezinnen in de dienst, waarna de kinderen na een melding van de zangleiding naar de eigen diensten gaan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via kinderwerk@opstandingskerk.nl

Onze groepen

Crèche

De crèche is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier kunnen de kinderen spelen en zichzelf zijn. Met vier teams van 4/5 leiding bieden we deze jongsten groep een aangepast programma. We zingen, vertellen een bijbelverhaal en bidden. Het individuele kind is daarbij onze hoogste prioriteit.

Onderbouw

Voor basisschoolkinderen van groep 1 en 2. In deze groep hebben we het met de kinderen over het volgen van Jezus en vertellen we verschillende Bijbelverhalen. Daarnaast zingen we liedjes, spelen we spelletjes of maken we een werkje. Uiteraard is er ook ruimte om te spelen.

Middenbouw

Voor bassisschookinderen van groep 3, 4 en 5. Ook hier hebben we het over belangrijke Bijbelverhalen en thema’s. Daarnaast leren we Bijbelteksten, leren we bidden en helpen we elkaar. Daarnaast maken we altijd een creatief werkje of spelen we een spel.

Bovenbouw

Voor de basisschoolkinderen van groep 6, 7 en 8. We hebben het over de thema’s die bij de Bijbelse verhalen passen. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de diverse onderwerpen uit de bijbel. We zingen veel en doen daarnaast nog iets actiefs.