Fundamentele waarden

Bekering: door een persoonlijke keuze om Jezus Christus te aanvaarden als verlosser en als Heer, mogen we een eeuwig leven lang een relatie hebben met onze liefhebbende, hemelse Vader.

Discipelschap: is wat daar uit voortvloeit: Jezus volgen, groeien in het horen van Gods stem, in geloof, in karakter, in toewijding en in de verkondiging van het goede nieuws.

Doop met water: in de Opstandingskerk dopen we mensen op grond van hun geloof en hun persoonlijke getuigenis. We dopen door onderdompeling zoals de Bijbel ons laten zien. De doop is één van de stappen die een volgeling van Jezus zet. De doop is geen voorwaarde voor lidmaatschap. Wel is deze doop mede-voorwaarde om een leidinggevende functie binnen de gemeente te vervullen.

Doop met de Heilige Geest: de Bijbel spreekt er van dat Jezus ons wil dopen met de Heilige Geest. We zien dit gebeuren op de eerste pinksterdag, maar weten dat ook vandaag de dag dit nog steeds gebeurt.

De gaven van de Heilige Geest: – zoals genoemd in 1 Korintiërs 14 –  zijn binnen de Opstandingskerk belangrijk. We geloven dat deze gaven ook voor de kerk van nu zijn en dat God die aan ons geeft tot opbouw van de gemeente. We moedigen elkaar aan om ons uit te strekken naar de gaven en die in te zetten.

Gebed is een kracht, een opdracht en een keuze voor het leven. Gebed verbindt ons met God die niet alleen luistert, maar ook gebeden verhoort. We bidden in onze eigen omgeving thuis, maar ook in georganiseerd groepsverband. We geloven in de noodzaak en de kracht van gebed.

Getuigen is wat we doen, met zowel onze woorden als ook in onze daden. We willen Jezus laten zien door ons hele leven. We moedigen elkaar aan om in onze eigen situatie een getuigen te zijn.

Zending is de opdracht aan de kerk. Over (cultuur-)grenzen heen uitreiken naar hen die Jezus niet kennen. We zijn betrokken bij situaties en mensen die als zendeling zijn uitgezonden. Vanuit de Opstandingskerk zijn meerdere mensen uitgezonden.

Israël is het oude verbondsvolk van God. God heeft vanwege Zijn liefde voor Israël dit volk niet verlaten. Hij blijft trouw aan Zijn plan met dit volk. We bidden Jeruzalem vrede toe en weten ons verbonden met onze oudere broer.

De lijdende kerk: daar waar mede-gelovigen vanwege hun geloof in Jezus worden vervolgd, weten we dat als er één lid lijdt, de overige leden mee lijden. We zijn daarom biddend, gevend en ook op andere manier betrokken bij onze geestelijke familie ver weg.

Een klimaat van gastvrijheid vinden we erg belangrijk. We willen dat iedereen zich welkom weet. Zonder oordeel accepteren we elkaar zoals we zijn maar tegelijkertijd vuren we elkaar aan om onder Gods leiding gevormd te worden en te veranderen zodat we meer op Jezus gaan lijken.