Missie & Visie

Missie & Visie

Missie
Wij verlangen een gemeenschap te zijn waar God aan het werk is, waar mensen voor HemĀ  kiezen en veranderen.

Visie
– We willen Jezus ontmoeten
– We willen veranderen en meer op Jezus lijken
– We verkondigen Jezus (in woord en daad)

In dit alles geloven we dat God ons de Bijbel en Zijn Heilige Geest geeft, zodat we al deze aspecten vanuit Zijn kracht en onder Zijn leiding mogen doen.
Onze structuur, leiderschap, activiteiten en cultuur zullen hierop gericht zijn.


De Opstandingskerk wil een levende en levendige gemeenschap zijn. Wij willen een warm, kloppend hart in de gemeente zijn. Een hart wat ook zichtbaar wordt in onze missie. We spreken daarom van een verlangen. Dat zegt iets over onze houding, onze passie, onze betrokkenheid bij elkaar. Het laat zien dat we God de ruimte geven om in ons te werken en te doen wat Hij wil.
Want Hij wil in ons midden aan de slag gaan, en ook in ons persoonlijk. We kiezen voor Hem, we laten Hem Zijn werk doen in ons en als gevolg daarvan gaan we veranderen!
Onze visie spreekt van activiteit, precies wat we als gemeente willen! Iedere keer als we samen zijn, zijn we er op gericht om Jezus te ontmoeten. We geloven en ervaren dat Hij ook ons ontmoeten wil. Een ontmoeting met Jezus is altijd bijzonder. Hem aan het werk te zien, Hem te horen spreken is steeds weer uitdagend en vernieuwend. We stemmen af op Gods woord en de Heilige Geest. We gaan mee in dat wat God ons aanreikt.

Dat leidt tot:
– diepe verwondering
– actieve participatie
– blijvende verandering in ons denken en doen;
– een krachtig getuigenis binnen maar vooral ook buiten de gemeente!
We ervaren dagelijks en dus ook in onze samenkomsten dat God werkt en spreekt. Dat Hij ons geeft wat we nodig hebben. Dat Hij ons bij elkaar brengt en samen vormt tot een huis wat Hij bouwt. Binnen dat kader kan iedereen meedoen, zijn of haar eigen plek ontdekken, eigen talenten inzetten en er zelfs nog een paar bij ontwikkelen! Altijd boeiend, altijd dynamisch, altijd actief, altijd uitdagend!

Ofwel: wij zijn enthousiast over de kerk en vooral over de Heer van de kerk: Jezus Christus! We dagen je uit om met ons mee te gaan: op een groots en prachtig avontuur met God en met elkaar!