Onze voorganger

Sinds 2015 is Denis van der Bijl (1961) voorganger in de Opstandingskerk. Samen met een team van oudsten geeft hij leiding aan de gemeente. Passie voor God, de gemeente van Jezus en de wereld waarin wij leven zijn belangrijke drijfveren. Vanuit de relatie met God kunnen we aan de mensen om ons heen laten zien wie Hij is! Daarin ligt de uitdaging voor de kerk: zij is de hoop voor deze wereld.

Neem contact op met Denis van der Bijl via: info@opstandingskerk.nl.